TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EKLOJİTİK METABAZİTLERİN P-T KOŞULLARI VE EPİDOT – LAVSONİT BİRLİKTELİĞİ (TAVŞANLI ZONU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eklojit, mavişist, lavsonit, epidot, metamorfizma Eclogite, blueschist, lawsonite, epidote, metamorphism

Yazar
Mete Çetinkaplan mete.cetinkaplan@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası