TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAZDAĞ MASİFİNİN DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİK ZARFI; SAKARYA ZONUNUN TEKTONİK GELİŞİMİ İÇİNDEKİ ANLAM VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biga Yarımadası, Metamorfik Stratigrafi, Sakarya Zonu, Kazdağ masifi, Karakaya Grubu Biga Peninsula, Metamorphic Stratigraphy, Sakarya Zone, Kazdağ massif, Karakaya Group

Yazarlar
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
I. Onur Tunç
Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası