TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİGA YARIMADASI’NDAKİ KUZEY METAMORFİK MASİFLERİN (ÇAMLICA, KARABİGA, GEYİKLİ METAMORFİKLERİ) STRATİGRAFİSİ VE U-PB ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler U-Pb Zirkon Jeokronolojisi, Ediyakaran-Kambriyen Temel, Sakarya Zonu, Biga Yarımadası U-Pb zircon geochronology, Ediacaran–Cambrian basement, Sakarya Zone, Biga Peninsula

Yazarlar
I. Onur Tunç
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr
Ulf Linnemann
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası