TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇOK ELEKTRODLU REZİSTİVİTE VE IP METODU İLE BOKSİT CEVHERLEŞMELERİNİN (ÇAMLIYAYLA/MERSİN) BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Boksit, karstik tip, Çok Elektrodlu Rezistivite, IP Yöntemi, Çamlıyayla/ Mersin Bauxite, karstic type, multi-electrode resistivity, IP method, Çamlıyayla/Mersin

Yazarlar
Hatice Karakılçık
Nil Yapıcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası