TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERKEN-ORTA EOSEN MAGMATİZMASI VE İLİŞKİLİ EPİTERMAL SİSTEMLER, DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Epitermal, altın, çarpışma sonrası magmatizma, erken-orta Eosen, Doğu Pontidler, Türkiye epithermal, gold, post-collisional magmatism, early-middle Eocene, Eastern Pontides, Turkey

Yazarlar
Mustafa Erde Bilir
Ilkay Kuşcu ikuscu@mu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası