TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİVAS HAVZASI’NDA ÇARPIŞMA-SONRASI GELİŞEN EOSEN YAŞLI VOLKANİK-PİROKLASTİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Petroloji, magma kaynağı, tektonik ortam Petrology, magma source, tectonic setting

Yazarlar
Sema Tetiker sematetiker74@gmail.com Hüseyin Yalçın yalcin@cumhuriyet.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası