TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KALECİK BÖLGESİ GEÇ KRETASE YAŞLI POTASİKULTRAPOTASİK KAYALARI: KLİNOPİROKSEN KİMYASINA BAĞLI KÖKENSEL YAKLAŞIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ultrapotasik, Geç Kretase, Klinopiroksen, EMPA, LA-ICP-MS Ultrapotassic, Late Cretaceous, Clinopyroxene, EMPA, LA-ICP-MS

Yazarlar
Fatma Gülmez
Ş.can Genç
Zekiye Karacık zkaracik@itu.edu.tr Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası