TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İGNİMBRİTLERİN KAYNAK BÖLGELERİNİN TAYİNİNDE SIKÇA KULLANILAN MANYETİK HASSASİYET ANİZOTROPİSİ (AMS) YÖNTEMİNE DAHA AVANTAJLI VE GÜVENİLİR BİR ALTERNATİF METOD: YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜLÜKTE X-IŞINLARI TOMOGRAFİSİ (MİKRO-CT)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mikro-tomografi, manyetik hassasiyet anizotropisi, AMS, ignimbrit Micro-tomography, anisotropy of magnetic susceptibility, AMS, ignimbrite

Yazarlar
Orkun Ersoy
Gokhan Atıcı gatici@gmail.com
Philippe Robion
Erkan Aydar eaydar@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası