TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Enerj İ Dağılım Spektroskop İSİ Kullanılarak Gerçek Zamanlı Otomat İk Mİneral Sınıflandırılması

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Otomatik mineral sınıflama, enerji dağılım spektrometresi, karar ağacı algoritması, elektron mikroskobu... Automated mineral classification, energy dispersive spectroscopy, decision tree algorithms, electron microscope…

Yazarlar
Efe Akkaş akkasefe@hacettepe.edu.tr
H. Evren Çubukçu
Harun Aturner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası