TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AMASYA VE KALECİK CİVARINDAKİ GEÇ KRETASE YAŞLI ALKALİ VOLKANİK KAYALARDA TAZE LÖSİT BULGUSU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geç Kretase, Alkali, Lösit, Analsim, Geri Saçılımlı Elektron Görüntüleme Elektron Mikro Prob, 18O. Late Cretaceous, Alkali volcanics, Leucite, Analcime, Back Scattered Electron Image, Electron Micro Probe 18O.

Yazarlar
Fatma Gülmez
Ş.can Genç
Dejan Prelevic
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası