TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE SENOZOYİK VOLKANİTLERİ HARİTASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Türkiye Senozoyik Volkanitleri, Volkanizma, Harita Cenozoic Volcanites of Turkey, Volcanism, Map

Yazar
Ahmet Türkecan aturkecan@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası