TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ASARTEPE GRANİTİK VE SARIKAYA VOLKANİK KAYALARINDAN (BİGA YARIMADASI-KB ANADOLU) JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler KB Anadolu; Eosen-Oligosen çarpışma sonrası magmatizma; Asartepe graniti; Sarıkaya volkanikleri NW Anatolia; Eocene-Oligocene post collisional magmatism; Asartepe granite; Sarıkaya volcanics

Yazarlar
Serdar Akgündüz serdarakgunduz@gmail.com
Olgun Duru
Ali Elmas
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası