TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AĞIRKAYA KALDERASININ MAGMA ODASI SÜREÇLERİNİN PETROLOJİK MODELLEMESİ, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu, Kaldera çökmesi, magma odası işlemleri, Petrolojik modelleme Eastern Anatolia, Caldera collapse, magma chamber processes, Petrological modelling

Yazarlar
Mehmet Keskin mehmetkeskin@itu.edu.tr
Ş.can Genç
Vural Oyan vuraloyan@yyu.edu.tr Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr Esin Ünal esinunal@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası