TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOKİMYASAL STRATİGRAFİNİN PETROLOJİDE KULLANIMI: ETRÜSK VOLKANININ VOLKANOSTRATİGRAFİK VE JEOKİMYASAL VERİLERİNDEN BİR ÖRNEK

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeokimyasal stratigrafi, volkanostratigrafi, petroloji, Etrüsk volkanı. Geochemical stratigraphy, volcanostratigraphy, petrology, Etrüsk volcano

Yazarlar
Vural Oyan vuraloyan@yyu.edu.tr Mehmet Keskin mehmetkeskin@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası