TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BÜYÜK AĞRI STRATOVOLKANININ PETROLOJİSİ, JEOKİMYASI VE MAGMA ODASI EVRİMİ, DOĞU ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner volkanizması, magma tazelelesi, homojenleşme, AFC, Petrolojik modelleme Quaternary volcanism, replenishment, homogenization, AFC, petrologic modeling

Yazarlar
Mehmet Keskin mehmetkeskin@itu.edu.tr Vural Oyan vuraloyan@yyu.edu.tr Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr Esin Ünal esinunal@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası