TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOSİT TANIMLAMA VE JEOPARK DÜZENLEME STANDARTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeopark, Jeosit, Jeolojik Miras, Jeoturizm, Yeni Jeosit Sınıflaması Geopark, Geosite, Geological Heritage, Geotourism, New Geosite Classification

Yazarlar
Yahya Çiftçi yahyaciftci@gmail.com Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası