TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞܒNDE JEOLOJİK MİRAS ENVANTER ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras, Envanter, CBS, TÜJEMAP Geological heritage, inventory, GIS, TÜJEMAP

Yazarlar
Erol Timur erol.timur@mta.gov.tr Bülent Bakırhan bakirhan@mta.gov.tr
Ceren Küçükuysal
Aynur Eskibağlar
Sebahat Kaputoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası