TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORGANİK JEOKİMYASAL TEKNİKLER KULLANILARAK GELENEKSEL OLMAYAN ŞEYL-PETROL REZERVUARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE.

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geleneksel olmayan, Türkiye, şeyl-petrolü, organik jeokimya, piroliz Unconventional, Turkey, shale-oil, organic geochemistry, pyrolysis

Yazar
Kadir Gürgey kgurgey@pau.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası