TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MANYETİK VE ISI AKISI VERİLERİNİN ANALİZİ İLE KARADENİZ KABUĞUNUN TERMAL YAPISI: NASU-TÜBİTAK İKİLİ PROJE SONUÇLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karadeniz, Curie Nokta Derinliği, ısı akısı, termal yapı Black Sea, Curie Point Depth, heat flow, thermal structure

Yazarlar
V.ı. Starostenko
M.n. Dolmaz
R.ı. Kutas
O.m. Rusakov
E. Oksüm
H.e. Tütünsatar
Z.m. Hisarlı
M. Okyar
Ü.y. Kalyoncuoğlu
O.v. Legostaeva
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası