TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU’DAKİ JEOTERMAL ALANLARA BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, jeotermal alanlar, jeotermal santraller, jeotermal kapasite. West Anatolia, geothermal fields, geothermal power plants, geothermal capacity.

Yazar
Ozde Bakak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası