TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SÜLFATIN O İLE S İZOTOP ORANLARI VE AMD KÖKEN TESPİTİNE YÖNELİK KULLANIMI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: BALIKESIR-BALYA PB-ZN MADEN ATIK SAHASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sülfat, İzotop, AMD, Balıkesir, Balya,Pb-Zn Sulfate, Isotope, AMD, Balıkesir, Balya, Pb-Zn

Yazarlar
Nurgül Balcı
Serra Gül serra.gl89@gmail.com Cansu Demirel cns_demirel@hotmail.com Erol Sarı erlsari@gmail.com
M.seref Sonmez
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası