TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HİPOJENİK KARSTLAŞMA GÖSTERGESİ OLARAK HELYUM İZOTOPLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hipojenik karstlaşma, helyum izotopları, Türkiye Hypogenic karstification, Helium isotopes, Turkey

Yazarlar
N. Nur Ozyurt
C. Serdar Bayarı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası