TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARAP PLATFORMUNUN KUZEYİNDE GELİŞEN GEÇ PROTEROZOYİK YAŞLI DERİK VOLKANİTLERİNİN JEOKRONOLOJİK, JEOKİMYASAL VE PETROJENETİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güneydoğu Anadolu (Mardin, Türkiye), Arap Levhası, Derik Volkanikleri, Geç Neoproterozoyik, Kadomiyen Orojenezi SE Anatolia (Mardin, Turkey), Arabian Plate, Derik Volcanics, Late Neoproterozoic, Cadomian Orogeny

Yazarlar
Semih Gürsu semihgursu@gmail.com
Andreas Moller
Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr Serhat Koksal skoksal@metu.edu.tr Huriye Demircan asmin68@yahoo.com.tr
Fatma Toksoy Koksal
Hüseyin Kozlu huseyinkozlu@gmail.com
Gürsel Sunal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası