TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ZİRKON MİNERALLERİNDEN X-RAY FLORESANS (SENKROTRON RADYASYON, SR-XRF) KULLANILARAK ELDE EDİLEN ÇOKLU-ELEMENT ANALİZLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zirkon, Çoklu-Element Analizi, XRF, Senkrotron Radyasyonu, 2-D Haritalama Zircon, Multi-Element Analysis, XRF, Synchrotron Radiation, 2-D Mapping

Yazarlar
Altuğ Hasozbek
Badri Shyam
Wolfgang Siebel
Axel Schmitt
Erhan Akay erhan.akay@deu.edu.tr
Lawrie Skinner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası