TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YERALTI SULARINDA YÜKSEK FLORÜR VE FLORÜRÜN BOKSİT ÜZERİNDE ADSORPSİYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yeraltı suyu, florür, dental florozis, boksit, florür giderimi, adsorpsiyon Groundwater, fluoride, dental fluorosis, bauxite, fluoride removal, adsorption

Yazarlar
Mehmet Irfan Yeşilnacar mirfan@harran.edu.tr
A.dilek Atasoy
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası