TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KONYA KAPALI HAVZASINDA YAŞANAN YERALTISULARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Konya Kapalı Havzası, yeraltısuyu, sorun, çözüm Konya Closed Basin, groundwater, problem, solution

Yazar
Ahmet Hamdi Sargın ahmets@dsi.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası