TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÖPRÜÖREN HAVZASI (KÜTAHYA) YÜZEY SULARI VE YERALTISULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Köprüören Havzası, arsenik, su kalitesi, kömür, gümüş madeni Köprüören Basin, arsenic, water quality, coal, silver mine

Yazarlar
Şebnem Arslan
Mehmet Çelik mehmetcelik@ankara.edu.tr
Uğur Erdem Dokuz
Berihu Abadi Berhe
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası