TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAZAN TRONA YATAĞININ HİDROJEOLOJİK YAPISININ İZOTOP YÖNTEMLERİYLE KARAKTERİZASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kazan Havzası, trona, çevresel izotoplar, asal gazlar, kloroflorokarbonlar Kazan Basin, trona, environmental isotopes, noble gases, chlorofluorocarbons

Yazarlar
Şebnem Arslan
Hasan Yazıcıgil hyazici@metu.edu.tr
Martin Stute
Peter Schlosser
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası