TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARSTİK SİSTEMLERDE YERALTISUYU BÜTÇESİNDE BESLENME ALANI SORUNU: YERALTISUYU POTANSİYELİ VE AKİFER GÜVENİLİRLİĞİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karst, beslenme alanı, bütçe, yeraltısuyu potansiyeli, drenaj alanı, güvenilirlik Karst, drainage basin, water balance, groundwater potential, catchment area, reliability

Yazar
Şükran Açıkel sukransahbudak@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası