TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BASINÇLI SU TEST SONUÇLARININ HİDROJEOLOJİK KARAKTERİZASYONDA KULLANILMASI: TEMSİL EDİCİ DEĞERİN BELİRLENMESİ AMAÇLI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Houlsby, hidrojeoloji, lugeon değeri, basınçlı su testi, geçirgenlik, temsil edicilik, Houlsby, hydrogeology, lugeon value, packer test, permeablity, representativeness

Yazarlar
Fethangest W/mariyam Tesema
Mehmet Ekmekçi mekmekci62@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası