TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VOLKANİK PATLAMARIN ALKALİ (SODA) GÖLLER ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL ETKİLERİ: VAN GÖLÜ ÖRNEK ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van Gölü, volkan külü, biyojeokimya, denizel fertilizasyon, Nemrut, Süphan, Tendürek, biyolojik göstergeler Lake Van, Turkey, volcanic ash, biogeochemistry, marine fertilization, Nemrut Volcano, Süphan Volcano, Tendürek Volcano, biomarkers

Yazarlar
Nazlı Olgun
Namık Çağatay
Abdurrahman Aksu
Nuray Balkıs
Jerome Kaiser
Lütfi Oveçoglu
Mustafa Ozcan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası