TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DİPSİZ, SÜLÜKLÜ VE ÇOBAN GÖLLERİNİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ORTA-BATI TOROSLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dipsiz Gölü, Sülüklü Gölü, Çoban Gölü, Kuvaterner, Sedimantoloji, Toroslar Dipsiz Lake, Sülüklü Lake, Çoban Lake, Quaternary, Sedimentology, Taurus

Yazarlar
Tahsin Onur Yücel tahsinonuryucel@gmail.com Ozgür Yedek ozguryedek@hotmail.com
Koray Koç
Zeynep Ataselim
Esra Gürbüz
Alper Gürbüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası