TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖL PALEOSİSMOLOJİSİ: İKİ FARKLI TRANSFORM FAY ZONUNDAN ÖRNEKLER, KUZEY ANADOLU FAYI (TÜRKİYE) VE HÚSAVÍK-FLATEY FAYI (İZLANDA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Göl Paleosismolojisi, Kuzey Anadolu Fayı, Húsavík-Flatey Fayı, Radyokarbon Yaşlandırması, Tefrokronoloji Lacustrine Paleoseismology, North Anatolian Fault, Húsavík-Flatey Fault, Radiocarbon Dating, Tephrochronology

Yazarlar
Ulaş Avşar uavsar@metu.edu.tr
Aurélia Hubert- Ferrari
Sigurjón Jónsson
Marc De Batist
Nathalie Fagel
Áslaug Geirsdóttir
Gifford H. Miller
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası