TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PORSUK ÇAYI TARAÇALARI ESKİŞEHİR FAY ZONU GÜNEY KOLU’NUN GEÇ PLEYİSTOSEN YAŞLI OLDUĞUNU KANITLIYOR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akarsu taraçaları, Eskişehir Fay Zonu, Eskişehir Grabeni, Porsuk Çayı Eskişehir Fault Zone, Eskişehir Graben, Fluvial terrace, Porsuk Creek

Yazar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası