TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TÜRKİYE’NİN DOĞAL KAYNAK POLİTİKASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çevre, doğal kaynak, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplumsal gelişme Economy, environment, natural resource, social development, sustainability

Yazar
Ilke Orçen Yiğit
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası