TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KABLOSUZ ALGILAMA AĞLARI KULLANILARAK TOPRAK NEMİ VE TUZLULUĞUNUN GENİŞ ALANLARDA İZLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Toprak nemi, Tuzluluk, Kablosuz algılama ağları, Sulama Sistemleri Soil moisture, salinity, wireless sensing network, irrigation systems

Yazarlar
Murat Aydoğdu
Abdullah Suat Nacar
Mustafa H. Aydoğdu
Mehmet Ali Çullu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası