TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MADEN TETKİK VE ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVARLARININ TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler MTA, mineralojik-petrografik analiz, kimyasal analiz, jeokimyasal analiz, teknolojik test, Ar-Ge MTA, mineralogical-petrographic analysis, chemical analysis, geochemical analysis, technologic test, R&D

Yazar
Ahmet Acar ahmet.acar@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası