TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE ORTA-ÜST EOSEN SİLİSİKLASTİKLERİNİN PETROFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE HAZNE KAYA KALİTESİNİN İNCELENMESİ, TUZ GÖLÜ HAVZASI, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler 3D görüntü, Boyalı Üyesi, Karapınar Formasyonu, hazne kaya, Tuz Gölü Havzası 3-D image, Boyalı Member, Karapınar Formation, reservoir rock, Tuz Gölü Basin

Yazarlar
Yazgan Kırkayak megayazgan@hotmail.com Turhan Ayyıldız ayyildiz@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası