TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HEKİMHAN HAVZASI’NDA (MALATYA KUZEYBATISI) ÜST KRETASE YAŞLI KAVAKDERE FORMASYONU’NUN HİDROKARBON KAYNAK KAYA POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hekimhan Havzası, Hidrokarbon, Organik Jeokimya, Organik Petrografi, Kaynak kaya Hekimhan Basin, Hydrocarbon, Organic Geochemistry, Organic Petrography, Source Rock

Yazarlar
Merve Fakılı jeo_merve@hotmail.com Nazan Yalçın Erik nyalcin@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası