TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EOSEN BİRİMLERİNİN ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ROCK-EVAL), KOZAKLI HAVZASI, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Boğazlıyan alt havzası, Çandır Formasyonu, Sarılar Formasyonu, petrol potansiyeli, Rock-Eval 6 Boğazlıyan sub-basin, Çandır Formation, Sarılar Formation, petroleum potential, Rock-Eval 6

Yazarlar
Adem Ozdemir ademozdemir2010@gmail.com Turhan Ayyıldız ayyildiz@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası