TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEMLİK KÖRFEZİ ÇÖKELLERİNDE AĞIR METAL VE ORGANİK KİRLİLİĞİNİN ZAMANSAL EVRİMİ.

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ağır metaller,TOK, zenginleşme faktörü (EF), jeobirikim indisi, organik madde Heavymetals, TOC, enrichmentfactor (EF), geoaccumulationindex (Igeo), organicmatter

Yazarlar
Gülüm Albut
Namık Çağatay
Nurdan Güngor
Emin Güngor
Dursun Acar
Nuray Balkıs
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası