TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKÇEADA KIYILARINDA YALITAŞI OLUŞUMU VE HOLOSEN DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yalıtaşı, Çimentolanma, Paleokıyı ortamı, Holosen, Gökçeada Katkı Belirtme: Bu çalışma ilk yazarın (M.A.) doktora çalışmasının bulgularından üretilmiştir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje numarası: 2012/008. Beachrock, Cementation, Paleocoastal environment, Holocene, Gökçeada Acknowledgements: This study was supported by Research Foundation of Çanakkale Onsekiz Mart University (Project number: 2012/008) and is produced from Ph.D. thesis of the first author (M.A.).

Yazarlar
Mustafa Avcıoğlu mustafaavcioglu@gmail.com
Ahmet Evren Erginal
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası