TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) KULLANILARAK ÇAN (ÇANAKKALE) İLÇESİNDE BULUNAN ASİT MADEN GÖLLERİNİN ALANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ORTAMINDA İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Asit maden gölü, coğrafi bilgi sistemi, insansız hava aracı, görselleştirme, madencilik Acid mine lake, unmanned aerial vehicle (UAV), geographic information system (GIS), geographic visualization, mining

Yazarlar
Mehmet Ali Yücel
Deniz Şanlıyüksel Yücel
Recep Yavuz Turan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası