TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERGENE NEHRİ DİP SEDİMENTLERİNDE KADMİYUM, CIVA, MOLİBDEN, GÜMÜŞ VE KALAY KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ergene Nehri, sediment kalitesi, kirlilik, metal, zenginleşme faktörü Ergene River, sediment quality, pollution, metals, enrichment factor

Yazarlar
Erol Sarı erlsari@gmail.com
Mihri Hallı
Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası