TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİMAV YARI GRABENİ’NİN YAPISAL JEOFİZİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Simav, yarı graben, fay, ASTA, gravite, manyetik. Simav, half-graben, fault, ASTA, gravity

Yazarlar
Ertan Toker
Yahya Çiftçi yahyaciftci@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası