TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANTALYA TUFALARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Antalya tufaları, çatlak, deformasyon, teras, neotektonik Antalya tufas, joint, deformation, terrace, neotectonics

Yazarlar
Hatice Seval Manap
Volkan Ozaksoy volkantr@hotmail.com Şule Gürboğa sule.gurboga@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası