TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU ANADOLU, SİİRT BATISINDAKİ MESTRİŞTİYEN YAŞLI GARZAN VE KIRADAĞ FORMASYONLARINA YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATİGRAFİK FARKLILIKLAR, SEKANS STRATİGRAFİK DEĞERLENDİRME VE BÖLGESEL TEKTONİĞİN FASİYES DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Garzan Formasyonu, Kıradağ Formasyonu, Mestriştiyen, sekans stratigrafi, fasiyes, tektonik Garzan Formation, Kıradağ Formation, Maastrichtian, sequence stratigraphy, facies, tectonic

Yazarlar
Fevzi Mert Türesin mturesin@tpao.gov.tr Aslı Elmacı aelmaci@tpao.gov.tr
Pelin Beşer
Mehmet Akif Ozgür
Ozge Çağlayan Kaya
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası