TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ADIYAMAN BÖLGESİ GEÇ KRETASE İSTİFİNDEKİ YENİ BULGULAR VE ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Adıyaman, Terbüzek, Germav, Kesertaş, Denizaltı Yelpazesi Adıyaman, Terbüzek, Germav, Kesertaş, Submarine Fan

Yazarlar
Remzi Aksu raksu@tpao.gov.tr Bayram Alper Durukan badurukan@gmail.com Recep Tofan rtofan@tpao.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası