TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SENOZOYİK YAŞLI OTOKTON BİRİMLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ, SEDİMANTOLOJİSİ VE PALEOCOĞRAFİK YAYILIMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Midyat, Silvan, Şelmo Southeast Anatolian Region, Şırnak, Midyat, Silvan, Şelmo

Yazar
Erhan Yılmaz erhanyilmaz3041@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası