TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI VE DOĞU ANADOLU İNCE LİTOSFERLERİNİN JEODİNAMİK MODELLEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Anadolu plakasi, Ince Litosfer, Jeodinamik Modelleme, Delaminasyon, Manto dinamigi Anatolian plate, Thin lithosphere , Geodynamic Modeling, Delamination, Mantle dynamics

Yazarlar
O. H Goğüş
M, Keskin
H. Sozbilir
H. Karabulut
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası